Forsidebillede.jpg

(Foto) The WaterCoG partnership visiting the Limfjord - May 2018

Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems project

Limfjordsrådet er med i et internationalt samarbejde hvor fokus er at forstå, hvordan implementeringen af EU-direktiver kan opnås på lokalt niveau i Nordsøen, herunder med større inddragelse af interessenter. WaterCoG sigter mod at demonstrere, at implementering og integration af forskellige vandforvaltningsmål kan opnås, samtidig med at de giver sociale, økonomiske og miljømæssige fordele, der i øjeblikket ikke realiseres.

Projektet involverer ud over Danmark, partnere fra Sverige, England, Tyskland og Holland. Øvrige danske partnere er SEGES og KL.

Læs mere om projektet på www.northsearegion.eu/watercog/about

Projektperioden er fra 2016-2021.

 

 

 
 OP