Gå til indhold

Forsidebillede.jpg

(Foto) The WaterCoG partnership visiting the Limfjord - May 2018

WATER CO-GOVERNANCE FOR SUSTAINABLE ECOSYSTEMS PROJECT

Limfjordsrådet var med i et internationalt samarbejde, hvor fokus var at forstå, hvordan implementeringen af EU-direktiver kunne opnås på lokalt niveau i Nordsøen, herunder med større inddragelse af interessenter. WaterCoG sigtede mod at demonstrere, at implementering og integration af forskellige vandforvaltningsmål kunne opnås, samtidig med, at de gav sociale, økonomiske og miljømæssige fordele, der ellers ikke ville blive realiseret.

Projektet involverede ud over Danmark, partnere fra Sverige, England, Tyskland og Holland. Øvrige danske partnere var SEGES og KL.

Læs mere om projektet på www.northsearegion.eu/watercog/about

Projektperioden var fra 2016-2021.

WaterCoG

 

 

 

 

Afsluttede projekter