nyheder

15.02.2018 Nyt formandsskab i Limfjordsrådet!

Den 29. januar afholde Limfjordrådet det første møde i 2018, som blandt andet bød på konstituering af det nye Limfjordsråd.

Læs mere
15.02.2018 Limfjordsrådets årsberetning for 2017

Endnu et år er gået og vandplanarbejdet har fortsat høj prioritet i Limfjordsrådets medlemskommuner. Arbejdet går planmæssigt fremad, og mange projekter er for lodsejere, myndighed og natur en stor succes.

Læs mere

Limfjordsrådet - hvad er det?

030.jpg_1200px.jpg

Det er Limfjordsrådets formål, at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand ved at koordinere og sikre samarbejdet mellem kommunerne således, at tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden bliver identificeret og håndteret i fællesskabet til gavn for naturen og alle dem, der færdes i den.

Læs mere om Limfjordsrådets arbejde her.

 

 
 OP