nyheder

19.04.2021 Limfjordsrådet lokaliserer spøgelsesnet. Vi s...
News image

Desværre møder fiskere, dykkere, sejlere m.fl. ofte mistede fiskeredskaber, når de færdes på, i eller ved Limfjorden. Læs mere om hvad vi gør for at afhjælpe problemet.

Læs mere
18.03.2021 Limfjordsrådets årsberetning for 2020

Endnu et år er gået og vandplanarbejdet har fortsat høj prioritet i Limfjordsrådets medlemskommuner. Arbejdet går planmæssigt fremad, og mange projekter er for lodsejere, myndighed og natur en stor succes.

Læs mere

Limfjordsrådet - hvad er det?

030.jpg_1200px.jpg

Det er Limfjordsrådets formål at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand ved at koordinere og sikre samarbejdet mellem kommunerne således, at tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden bliver identificeret og håndteret i fællesskabet til gavn for naturen og alle dem, der færdes i den.

Læs mere om Limfjordsrådets arbejde her

 

 
 OP