nyheder

19.10.2020 Referat fra Limfjordsrådsmøde d. 25-09-2020

Læs det seneste referat fra Limfjordsrådsmøde d. 25-09-2020

Læs mere
05.10.2020 Limfjordsrådet sender brev til Miljøminister ...

Den nye nationale ordning for udtagning af lavbundsjorde er meget velkommen, men det set-up, der p.t. tegner sig, er for os at se ikke hensigtsmæssigt. Overraskende har Miljø- og Fødevareministeriet valgt at køre flere implementeringsspor, hvor virkemidlerne ikke er ens for aktørerne.

Læs mere

Limfjordsrådet - hvad er det?

030.jpg_1200px.jpg

Det er Limfjordsrådets formål at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand ved at koordinere og sikre samarbejdet mellem kommunerne således, at tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden bliver identificeret og håndteret i fællesskabet til gavn for naturen og alle dem, der færdes i den.

Læs mere om Limfjordsrådets arbejde her

 

 
 OP