målsætninger

Vandløbenes målsætninger er fastsat med baggrund i sammensætningen af småddyrene efter det biologiske bedømmelsessystem Dansk Vandløbs Faunaindeks (DVFI).

I Limfjordens opland er 74 km målsat ”Høj økologisk tilstand”, hvilket indikerer uberørt eller næsten uberørt tilstand. Dette mål er kun fastsat hvor målet allerede er opfyldt. 

Den mest almindelige målsætning er ”God økologisk tilstand”, hvilket indikerer en tilstand der er svagt ændret i forhold til den ”Høj tilstand”.  Af disse findes 2579 km.

En mindre del af vandløbene er målsat med et godt økologisk potentiale, hvilket indikerer, at der er tale om vandløb der er udpeget som enten stærkt modificerede eller kunstige vandområder.

Mål vandløb

 

Km vandløb i hovedopland

Høj tilstand

 

74

God tilstand

 

2579

Godt potentiale

 

225

Samlet

 

2878

 
 OP