Indsatser

I hovedopland 1.2 Limfjorden er der udvalgt en række indsatser med henblik på, at indfri miljømålene. Ikke alle indsatser er taget med da nogle af indsatserne er omfattet af undtagelses bestemmelserne, som betyder at der under særlige omstændigheder kan afviges fra målet god økologisk tilstand, eller fordi de er udpeget som stærkt modificerede eller kunstige vandløb.

En række af indsatserne i opland 1.2 Limfjorden er faldet bort fra førte udkast af vandplanerne. Det skyldes primært, at antallet af vandløb der indgår i vandplanerne nu er reduceret fra 4.093 km vandløb til 2.878 km.

Indsatser i hovedopland 1.2 Limfjorden:

Indsats

  

Enhed

Fjernelse af spærringer

 

287 stk

Vandløbs restaurering

 

175 km

Genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger

 

35 km

  1. Indsatserne er udelukkende restaureringsindsatser.  Virkemidlet ”ændret vandløbsvedligeholdelse”, som var med i de første udkast af vandplanen, er således gået ud som virkemiddel.
  2. Visualiser dårlige vandløb med sandvandring (restaurering af de dårlige fysiske forhold), rørlægning (genåbning af rørlagte vandløb) og spærringer (fjernelse af spærringer).
  3. Visualiser genoprettet tilstand, dvs. restaureret vandløb, genåbnet rørlagt strækning, fjernet spærringer hvor stuvezonen også er fjernet.
 
 OP