Vandløbsprojekter

Danmark har vedtaget en såkaldt vandområdeplan. Vandområdeplanen skal sikre, at der opnås god økologisk tilstand i vandområderne herunder vandløbene.

Hovedopland 1.2 Limfjorden, som oplandet hedder i vandområdeplanen, har et opland på 7.500 km2 og dækker ca. en sjettedel af Danmarks samlede areal.

Baggrundsoplysninger

Der er ca. 10.000 km vandløb, som har udløb i Limfjorden, heraf er der 2.878 km vandløb, som er omfattet af vandområdeplanen. 

Gå på opdagelse i kommunernes status for vandløbsindsatserne her:
(Vis fuld skærm)

 

Vil du vide mere?

>>Læs Vandplanen for Limfjorden

 
 OP