Sønder Vese
- P-ådals projekt i Lemvig Kommune

Beskrivelse af området/projektet
Landkanalen ledes ind i det nu kunstigt afvandede område, Strande Enge. Der er op til 12 ha, som kan oversvømmes. Der må regnes med et større antal oversvømmelsesdage end normalt, da området er meget lavtliggende og vandstanden i Sønder Vese kan svinge meget.

Strande Enge afgræsses med lejlighedsvise forsøg på dyrkning. Har gennem mange år af og til været oversvømmet.
Projektarealet består af ca. 7,5 ha eng, 1,5 ha mose og ca. 3 ha harmoniareal/græsarealer

Forventet fosfor-fjernelse
Projektområdet forventes at kunne tilbageholde ca. 200 kg fosfor om året.

Status
Projektet er opgivet.

Mere information

Ønskes mere information om projektet kan Lemvig kommune kontaktes. Når der foreligger en rapport med resultater fra undersøgelsen vil den kunne findes på denne side.

Tilbage til p-vådområder

 
 OP