Mollerup sø - P-ådals projekt i Skive Kommune

Beskrivelse af området
Projektområdet er vurderet til at kunne have et omfang af cirka 15 ha. Samlet længde af vandløbet (Rødding å) indenfor området er cirka 1 km. Området er for størstedelen udpeget som omfattet af naturbeskyttelseslovens  § 3 mose, resten er græsarealer. 

Projektet forventes at omfatte en genslyngning og hævning af vandløbsbund, projektet skal ses i sammenhæng med tiltag der skal foretages i forbindelse med Vandplanen.

Forventet fosfor-fjernelse
Forfor-tilbageholdelsen forventes at blive 300 kg P/år.

Status
Projektet er opgivet.

Mere information

Ønskes mere information om projektet kan Skive kommune kontaktes. Når der foreligger en rapport med resultater fra undersøgelsen vil den kunne findes på denne side.

Tilbage til p-vådområder

 
 OP