Legind sø - P-ådals projekt i Morsø Kommune

Beskrivelse af området
Det er muligt at genslynge og hæve de to tilløb til Legind Sø, henholdsvis Legind Å og Fårup Grøft, så der etableres et samlet areal på ca. 3 ha til fosforretention.
Oplandet til de to projektområder udgør ca. 200 ha. En nærmere beskrivelse af projektet afventer forundersøgelsen.

Forventet fosfor-fjernelse
Forfor-tilbageholdelsen forventes at blive 90 kg P/år.

Status
Projektet er opgivet.

Mere information
Ønskes mere information om projektet kan Morsø kommune kontaktes. Når der foreligger en rapport med resultater fra undersøgelsen vil den kunne findes på denne side.

Tilbage til p-vådområder

 
 OP