Kallerup kær - P-ådals projekt i Struer Kommune

Beskrivelse af området
Projektområdet er cirka 8-10 ha med et opland på ca. 698 ha.

Tilbageholdelsen af fosfor forventes gennemført ved periodiske oversvømmelser langs vandløbet i en maksimal bredde på 25 meter. En genslyngning af vandløbet i øvre del af projektområdet forventes også at indgå i projektet.

Projektområdet består af ca. 2 ha afgræsset eng samt resten overvejende dyrkede(omdriftsjord) arealer. Omkring den nederste del af vandløbet findes en §3 mose som udgør ca. 1,3 ha af projektområdet.

Forventet fosfor-fjernelse
Forfor-tilbageholdelsen forventes at blive 350 kg P/år.

Status
Projektet er opgivet.

Mere information
Ønskes mere information om projektet kan Struer kommune kontaktes. Når der foreligger en rapport med resultater fra undersøgelsen vil den kunne findes på denne side.

Tilbage til p-vådområder

 
 OP