Jølby Nor - P-ådals projekt i Morsø Kommune

Beskrivelse af området
Det er muligt at genslynge og hæve tre af tilløbene til hovedvandløbet Lyngbro Bæk. Det vedrører Solbjerg Å, Pudsgård Bæk samt Krorenden. Projektarealet for fosforretention er for Solbjerg Å ca. 2,5 ha, for Pudsgård Bæk ca. 2,5 ha og for Krorenden ca. 1 ha.

Afstanden til Jølby Nor er for projektarealet ved Solbjerg Å på ca. 2,5 km, for Pudsgård Bæk på ca. 4 km og for Krorenden på ca. 7 km.

Arealerne henligger i dag som engarealer med let græsningstryk og det samlede projektområde udgør 6 hektar.

Forventet fosfor-fjernelse
Forfor-tilbageholdelsen forventes at blive 180 kg P/år.

Status
Under realisering

Mere information

Ønskes mere information om projektet kan Morsø kommune kontaktes. Når der foreligger en rapport med resultater fra undersøgelsen vil den kunne findes på denne side.

Tilbage til p-vådområder

 
 OP