Horn Sø - P-ådals projekt i Holstebro Kommune

Beskrivelse af projektet
Heldum Bæk og Ballevad genslynges gennem dalene ned til Horn Sø. Ved bundhævning (og genslyngning og evt. åbning af sluse) kan der regnes med ca. 21 ha til fjernelse af fosfor. Der er måske mulighed for at fjerne en højvandssluse ved udløb fra sø til Limfjord. Herved kan der regnes med en større udskiftning af vandet i søen end nu. Begge vandløb er kraftigt belastede med sediment og for Ballevads vedkommende også fosfor fra by og golfbane.

Forventet fosfor-fjernelse
410 kg pr år.

Status
Under realisering

Mere information

Ønskes mere information om projektet kan Lemvig kommune kontaktes. Når der foreligger en rapport med resultater fra undersøgelsen vil den kunne findes på denne side.

Tilbage til p-vådområder

 
 OP