Gjæven (Hellesø) - P-ådals projekt i Holstebro Kommune

Beskrivelse af området
Projektområdet er på ca. 5 hektar hvoraf ca. 3,5 ha er omdriftsjord og 1,5 ha er naturarealer. området er delvist beliggende i habitatområde nr. H41 Hjelm hede, Flyndersø og Stubbergård Sø. Beskrivelse af projektet afventer forundersøgelsen.

Forventet fosfor-fjernelse
Forfor-tilbageholdelsen forventes at blive 100 kg P/år.

Status
Under realisering

Mere information
Ønskes mere information om projektet kan Holstebro Kommune kontaktes.

Tilbage til p-vådområder

 
 OP