Ferring Sø - P-ådals projekt i Lemvig Kommune

Beskrivelse af projektet og området
Grydsbæk er kraftigt fosforbelastet men ved at genslynge vandløbet og hæve vandløbsbunden kan der skabes et vådområde på ca. 10 hektar. Projektområdet ved Grydsbæk er delvist et græsarealer og ca. 3 ha  er § 3 beskyttet eng og mose.

Forventet fosfor-fjernelse
Formentlig mellem 100 og 200 kg pr år.

Status
Projektet er opgivet.

Mere information

Ønskes mere information om projektet kan Lemvig kommune kontaktes. Når der foreligger en rapport med resultater fra undersøgelsen vil den kunne findes på denne side.

Tilbage til p-vådområder

 
 OP