Brokholm sø - P-ådals projekt i Skive Kommune

Beskrivelse af området
Det mulige projektområde består af tre delområder. Ét ved hvert vandløb der løber til søen. Det samlede projektområde vil have et omfang af cirka 11 ha. Samlet længde af vandløbet indenfor området er cirka Rævkær bæk 200 m, Rusted mølle å 400 m og Launskjær å 300 m.  Der påtænkes en genslyngning og hævning af vandløbsbund, ved Launskjær å kan der evt. overvejes en fosforsø.

Forventet fosfor-fjernelse
Forfor-tilbageholdelsen forventes at blive 220 kg P/år.

Status
Under realisering

Mere information

Ønskes mere information om projektet kan Skive kommune kontaktes. Når der foreligger en rapport med resultater fra undersøgelsen vil den kunne findes på denne side.

Teknisk forundersøgelse

Tilbage til p-vådområder

 
 OP