Torsted Sø - Vådområde i Rebild kommune

Beskrivelse af vådområde
Projektområdet ligger syd for Suldrup by i trekanten mellem A13 og E45. Der påtænkes etableret en sø på ca. 4 hektar og omkring denne vil der dannes et vådområde således at det samlede areal kommer op på ca. 48 hektar. Der kommer bl.a til at omfatte 500 meter vandløb som er det øvre løb i en sidegren til Sønderup Å der er en del af Halkær Å vandsystem. 

Kvælstoffjernelse
Oplandet til søen er 320 ha stort og der forventes en kvælstoffjernelse på 3,85 tons pr. år.

Status
Projektet er gennemført i 2017.

Mere information
Spørgsmål om projektet kan rettes til Rebild Kommune

Teknisk forundersøgelse

Tilbage til N-vådområder

 
 OP