Tingstrup Sø - Vådområde i Thisted  Kommune

Beskrivelse af vådområde
Tingstrup Sø projektet består af en reetablering af sø i udkanten af Thisted. Den reetablerede sø vil udover at fjerne kvælstof også medvirke til klimasikring af Thisted by ligesom der vil være store rekreative gevinster.

Kvælstoffjernelse
En reetablering af Tingstrup Sø vil reducere kvælstofudledningen til Limfjorden med omkring 3500 kg om året.

Status
Forventes gennemført i 2017

Mere information
Yderligere information kan indhentes ved henvendelse til Thisted Kommune.

Teknisk forundersøgelse

Tilbage til N-vådområder

 
 OP