Thorsholm Sø - Vådområde i Skive Kommune

Beskrivelse af vådområde
Torsholm Sø er en afvandet sø, som i dag fremstår som eng og omdriftsarealer.  Ophør med pumpedrift og reetablering af tilløb og afløb vil skabe et ca. 40 ha stort vådområde med sø centralt i området. 

Kvælstoffjernelse
Det forventes at en reetablering af Torsholm Sø vil reducere kvælstofudledningen til Limfjorden med 3500 – 4000 kg om året.

Status
Projektet er opgivet.

Mere information

Yderligere information kan indhentes ved henvendelse til Skive Kommune

Tilbage til N-vådområder

 
 OP