Opstrøms Tyvedalsgrøften - Vådområde i Aalborg kommune

 

Beskrivelse af vådområde
Syd for Nibe By og øst for Bislev har Aalborg Kommune udpeget et område på 5 hektar som et muligt vådområde. Det påtænkes, at etablere våde enge ved udledning af vand fra det direkte opland og hævning af vandstanden i vandløb og lavbundsområde. området indeholder ca. 300 m vandløb.

Status
Projektet er opgivet.

Kvælstoffjernelse
Der er en forventning til at der fjernes 1,031 tons kvælstof pr. år svarende til 210 kg/ha pr. år.

Mere information
Ved henvendelse til Aalbrog Kommunes afdeling for Park og Natur kan der indhentes yderligere oplysninger om vådområdet.

Tilbage til N-vådområder

 
 OP