Jølby Nor - Vådområdeprojekt i Morsø kommune

Beskrivelse af vådområdet
Projektområdet omfatter den del af Lyngbro Bæk landvindingslag, som ligger øst for Dragstrup under kote 1,25 m. Projektområdet er i alt på 313 ha og har et opland på over 6000 ha svarende til en 1/6 del af Mors. 

Tidligere er to delområder Solbjerg Engsø og Støjbjerg Engsø været selvstændige vådområdeprojekter. Men da oplandet til Jølby Nor også er udpeget, som et af indsatsområder for etablering af fosforvådområder har Morsø Kommune valgt at sammentænke projekterne i et stort projekt og navngivet det Jølby nor.

Projektområdet udgør 313 ha. Inden for projektområdet ligger ca. 7,5 km strækninger af offentlige vandløb.

Kvælstoffjernelse
Der er gennemført beregninger på hvad der forventes af kvælstoffjernelse i de forskellige delområder:

• Solbjerg Engsø – 430 kg N/ha/år
• Støjbjerg Engsø – 321 kg N/ha/år 
• Erslev Engsø – 383 kg N/ha/år
• Frøslev Engsø – 466 kg N/ha/år

Dette svarer til en omkostningseffektivitet på 748 kr./ kg N.

Status
Under realisering

Mere information
Ønskes der mere information om projektet kan Morsø Kommune kontaktes.

Tilbage til N-vådområder

 
 OP