Iglsø - Vådområde i Viborg Kommune

Beskrivelse af vådområde
Pumpelaget nedlægges og den pumpe som afvander området sløjfes. Dette vil medføre at vandstanden i projektområdet hæves og der vil danne sig en sø med omkringliggende mere eller mindre våde enge. Som afløb fra den nye sø etableres et stryg til Iglsø Bæk under Iglsøvej.

Kvælstoffjernelse
Det samlede projektareal vil blive ca. 13,5 ha og kvælstoffjernelsen vil være ca. 2 ton om året eller ca. 145 kg N/ha.

Status
Projektet er opgivet.

Mere information
Yderligere information kan indhentes ved henvendelse til Viborg Kommune.

Tilbage til N-vådområder

 
 OP