Gørup enge - Vådområde i Viborg kommune

Beskrivelse
Projektområdet Gørup Enge ligger lige syd for Gedsted ud mod Lovens Bredning. Området ligger delvist i Viborg Kommune og i Vesthimmerlands Kommune. Vådområdeprojektet er designet til at fjerne kvælstof ved at hæve vandstanden i engene for derved at skabe hyppige oversvømmelser af disse. Dette gøres ved at hæve vandløbsbunden i forbindelse med omlægning og genslyngning af de nuværende vandløb sløjfning af dræn og grøfter samt gennemføre reduceret vandløbsvedligeholdelse. Projektområdet er på 175 hektar

Kvælstoffjernelse
På baggrund af beregningerne i forbindelse med forundersøgelsen forventes en årlig kvælstoffjernelse på 12,3 tons. Svarende til 71 kg N/ha/år.

Status
Under realisering. Mere information Ved henvendelse til Viborg Kommune kan der indhentes flere informationer om projektet.

Forundersøgelsen i en kort version

Tilbage til N-vådområder

 
 OP