Birkkjær - Vådområde i Holstebro Kommune


Beskrivelse af vådområde
Holstebro Kommune har i december 2014 besluttet at arbejde for at etablere et vådområde i interesseområdet for pumpelaget Birkkær ved Sevelsted Syd for Ejsing. Projektet går ud på at sløjfe den tekniske afvanding herunder pumpningen af projektområdet, og samtidig lede kvælstofholdigt vand fra områdets opland ind i det oversvømmede område for på denne måde at fremme kvælstoffjernelsen.

Kvælstoffjernelse
Projektområdet udgør 27,3 ha. Det er beregnet, at projektet vil reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden med årligt 3,8 tons.

Status
Under realisering

Mere information
Se mere information på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Tilbage til N-vådområder

 
 OP