Stenrev

Limfjordsrådet undersøger om stenrev kan hjælpe med at forbedre Limfjordens miljø. Sammen med Miljø – og Fødevareministeriet starter Limfjordsrådet nu et 5-årigt projekt finansieret af staten. Stenrevsprojektet bliver forankret i Limfjordsrådet, som er et samarbejde mellem alle kommunerne i Limfjordens opland.

Formål

Formålet med projektet er, at undersøge om flere stenrev i Limfjorden kan forbedre iltforholdene i fjorden og derigennem reducere frigivelse af kvælstof fra fjordbunden. Stenrev er havet og fjordenes oaser og indeholder et rigt plante – og dyreliv. Stenene sikrer, at der gror tang og andre planter, som producerer ilt, der forhindrer at kvælstof frigives fra fjordbunden. Flere sten på bunden giver dermed et mere stabilt fjordsystem og samtidigt øges biodiversiteten i fjorden.

”I Limfjordsrådet arbejder vi for at forbedre Limfjordens miljø” siger Limfjordsrådets formand Jens Lauritzen. ”Vi vil gerne have så mange metoder som muligt, der kan hjælpe os til et bedre vandmiljø, og stenrev er et af de såkaldte marine virkemidler, som eksperterne har særlige forventninger til. Vi slår to fluer med et smæk” siger Jens Lauritzen. ”Stenrev giver mere natur og kan samtidigt hjælpe os til at få renere vand”.

Vil du vide mere?

 
 OP