net_i_fjorden.jpg

Spøgelsesnet i Limfjorden

– værktøj til indrapportering af spøgelsesnet

Limfjordsrådet stiller dette digitale værktøj til rådighed for indrapportering af fundne, mistede eller efterladte fiskeredskaber. Værktøjet kan benyttes af alle, der har lyst til at bidrage til overblikket over forekomsten af spøgelsesnet. Målet er først og fremmest at skabe et bedre overblik over problemets omfang og dernæst at arbejde for, at de registrerede spøgelsesnet bjærges og fjernes fra fjorden, så de ikke længere fisker til ingen verdens nytte og ikke længere bidrager til forureningen med bl.a. plast i fjorden.

Registrering af spøgelsesnet

Her kan du indrapportere spøgelsesnet

Ved fejlmelding sendes indberetning til henrik.rosenskjold@aalborg.dk eller på tlf. 2520 2447.

Visning af indberettet data

På nedenstående kort kan du skabe dig et overblik over de indberettede spøgelsesnet.:

Se kort i fuld størrelse

 
 OP