Vedtægter

Limfjordsrådets samarbejdsform, organisering og økonomi mm. er fastlagt ved vedtægter. Det første sæt vedtægter blev godkendt på det stiftende rådsmøde den 4. juni 2007. De er senere revideret 29. november 2013 .

Forretningsordenen for rådets og embedsmændenes arbejde blev godkende den 17. maj 2010. Senest revideret 10. februar 2012.

 
 OP