Tilbage til nyheder

Nyhedsbillede
09.10.2015

Limfjordsrådet har indsendt Vandoplandsplan for Limfjorden til Naturstyrelsen 1. Oktober 2015.

Du kan læse mere om vandplandsindsatsen her.

Fakta

Kvælstof-vandoplandsplanen (N-VOP’en):

• Projekterne skal samlet fjerne 415 ton kvælstof fra Limfjorden.
• Projekterne skal i gennemsnit fjerne mindst 113 kg. N/ha.
• Omkostningseffektiviteten i projekterne må maksimalt udgøre 866 kr./kg. kvælstof
• Økonomisk ramme 302,4 mio. kr.

Fosfor-vandoplandsplanen (P-VOP’en):

• Projekterne skal i gennemsnit fjerne mindst 20 kg. P/ha/år.
• Omkostningseffektiviteten i projekterne må maksimalt udgøre 2.842 kr./kg. P.
• Økonomisk ramme 20, 9 mio. kr. 

Tilbage til nyheder

 
 OP