Vandløbsrestaurering i Rabis Bæk

Tilbage til nyheder

01.11.2016

Viborg Kommune og Limfjordsrådet gennemfører i øjeblikket vandløbsrestaurering ved et nedlagt dambrug i Rabis Bæk. Se dronevideo fra projektet her.

En strækning af vandløbet flyttes fra en randkanal og ned i det oprindelige forløb. Tidligere var vandløbet delt i to, men nu samles det i ét løb. En dæmning med gamle dambrugsmunke graves væk og der udlægges gydegrus. I forbindelse med projektet graves der en sø på det tidligere dambrugsareal til gavn for naturen og til glæde for lodsejeren.

Projektet sikrer passage, gydemuligheder og gode levesteder for fisk og smådyr. Nedenfor kan du se en kort dronevideo fra projektet.

Tilbage til nyheder

 
 OP