Vandløbsrestaurering i Løvel Møllebæk

Tilbage til nyheder

11.11.2016

Viborg Kommune og Limfjordsrådet gennemfører i øjeblikket vandløbsrestaurering ved et nedlagt dambrug i Løvel Møllebæk. Se dronevideo fra projektet her.

Viborg Kommune og Limfjordsrådet er i øjeblikket i gang med restaurering af Løvel Møllebæk. Opstemningen ved et gammelt dambrug og jorddiger langs vandløbet fjernes. De gamle damme fyldes og bliver til græsset eng. Der laves vandingssteder til kreaturer og et spang så de kan komme over vandløbet.

Viborg Sportsfiskerforening hjælper til med at udlægge gydebanker til havørreder. Nedenfor kan du se en kort dronevideo fra projektet.

Tilbage til nyheder

 
 OP