Vandløb i Ry Å systemet forbedres

Tilbage til nyheder

Nyhedsbillede
27.02.2017

9 vandløb omkring Jerslev får et miljømæssigt løft i løbet af foråret. Det er Brønderslev Kommune i samarbejde med Limfjordsrådets Sekretariat, der er i gang med at omsætte de statslige vandplaner til virkelighed.

Se indslag fra Tv2 Nord om projektet

Syd for Jerslev er Stubdrup Bæk og Svennum Bæk netop blevet genåbnet på en ca. 500 strækning. Indtil for nyligt løb de to vandløb i rør 2-3 meter under jordens overflade ved Mølholmvej, men nu er vandløbene blevet åbnet i nye slyngede forløb, og der er skabt gode fysiske forhold for fisk, smådyr og planter.

Flere tilløb til Ry Å forbedres

Forbedringen af Stubdrup Bæk og Svennum Bæk er bare to af en række vandløb der forbedres i Ry Å systemet i løbet af foråret. I alt gennemføres vandløbsforbedringer 14 steder i kommunen, herunder også i Hallund Å og Klokkerholm Møllebæk.

Forbedring af miljøforholdene i vandløbene stopper ikke her. Over de næste år skal der gennemføres flere projekter i Ry Å systemet for at genskabe vandløbens varierede forhold, genåbne rørlagte vandløbsstrækninger og fjerne spærringer. Alt sammen for at sikre fri passage og gode levesteder for fisk og smådyr. 

I tillæg til de kommunale vandløbsprojekter kommer de frivillige projekter som Brønderslev Lystfiskerforening hvert år gennemfører. Det er oftest projekter, hvor udlægning af grus og sten skaber egnede gydeforhold for ørreder og andre fisk.

Miljømæssigt løft

Baggrunden for de mange indsatser i vandløbene er, at miljøtilstanden ikke lever op til vandplanernes mål. ”Vandløbsprojekterne i Ry Å systemet giver vandsystemet et markant løft for både fisk, smådyr og vandplanter”, fortæller biolog fra Limfjordsrådets Sekretariat Lars Bach og fortsætter ”Erfaringer fra andre projekter viser, at det ofte medfører flerdoblinger af ørredbestanden i det pågældende vandløb”.

God dialog med lodsejerne

I projekterne har der været en god dialog med de berørte lodsejere. I langt de fleste tilfælde er det muligt at lave projekterne, så de forbedrede miljøforhold ikke forringer afvandingen fra de vandløbsnære arealer. I flere tilfælde forbedres afvandingen ligefrem, f.eks. når opstemninger fjernes sammen med de tilhørende stuvezoner. Knud Risager, som er lodsejer på projektstrækningen ved Stubdrup Bæk, kan huske, da vandløbene blev gemt væk i rør for ca. 50 år siden. Han og de øvrige lodsejere glæder sig nu over, at vandløbene bliver åbnet igen. Formand for Brønderslev Kommunes teknik- og Miljøudvalg Karsten Frederiksen glæder sig over gennemførelsen af de mange miljøprojekter, der er blevet til i samarbejde med lodsejerne.

Lystfiskeri og turisme

Indsatserne i Ry Å systemet bidrager, sammen med mange andre indsatser i oplandet til Limfjorden, til et bedre fiskeri i Limfjorden. 

Limfjordsrådet vurderer, at der er et stort uudnyttet potentiale for at bruge lystfiskeri som drivkraft for vækst på turismeområdet. Derfor står de også bag projekt Havørred Limfjorden, som netop skal skabe synergi mellem lystfiskeriet i Limfjorden og turisme.

Kommunerne bruger rigtig mange ressourcer på at forbedre miljøet i vandløbene og i fjorden, og det giver god mening, at vi bruger det som afsæt til at skabe vækst i Limfjordslandet” udtaler formanden for Limfjordsrådet Jens Lauritzen.

Læs mere om projekterne i Limfjordens vandløb på www.Limfjordsraadet.dk, eller på www.havorredlimfjorden.dk, hvor du også kan købe den nye lystfiskerguide ”Lystfiskeri i Limfjorden”.   

For yderligere information kontakt:
Biolog Lars Nørgaard Bach på 2520 2179 eller lars.bach@aalborg.dk
Thomas Mellergaard på 9945 5856 eller thomas.mellergaard@.99454545.dk

Tilbage til nyheder

 
 OP