Tilbage til nyheder

Nyhedsbillede
27.08.2015

Limfjordsrådets afholder temadag om vandløb d. 25. september 2015

Baggrund for temadagen

I forbindelse med arbejdet med forslag til udkast til indsatsprogram for vandområdeplan 2015-2021 fremsatte Vandrådet et ønske om en temadag om vandløb med fokus på vandplanindsatsen.

Limfjordsrådets embedsmandsgruppe har ønsket at denne temadag også målrettes de politiske udvalg i kommunerne med henblik på at få en fælles forståelse og et fælles vidensgrundlag på vandløbsområdet. 

Hvad handler dagen om?
Omdrejningspunktet i temadagen er virkemidler i vandløb, der fremmer opfyldelse af miljømålet. Det drejer sig dels om de virkemidler der allerede indgår i vandplanen og dels om øvrige virkemidler, der understøtter målopfyldelse. 

Tid og sted
25. september kl. 8.45 – 15.30, Dronning Ingrid hallerne, Jeppe Åkjærsvej 27, 9640 Farsø

Tilbage til nyheder

 
 OP