Tilbage til nyheder

Nyhedsbillede
05.12.2019

D. 29. oktober 2019 afholdte Limfjordsrådet en temadag om muslingeopdræt.

Temadag om muslingeopdræt som marint virkemiddel

Forskere fra DTU-Aqua, Århus Universitet samt Københavns Universitet holdt oplæg på temamødet  og svarede på faglige spørgsmål således, at beslutningsgrundlaget for implementering i tredje vandplanperiode kunne komme på plads.

I forhold til at recirkulere næringsstoffer, og sikre god økologisk tilstand i vores sårbare fjorde er der et stort potentiale i opdræt af miljømuslinger som marint virkemiddel. Når muslinger bliver høstet, bringes næringssalte – der oprindeligt er tabt fra land – tilbage til land, og opdræt af muslinger repræsenterer derfor et helt fundamentalt eksempel på cirkulær økonomi.

Synergitænkning er grundlæggende for Limfjordsrådets arbejde og vi ser i ovenstående nogle gode perspektiver. Slides fra temadage en kan ses nedenfor:

Tilbage til nyheder

 
 OP