Tilbage til nyheder

Nyhedsbillede
24.09.2015

Status for ansøgninger om etablering af fjordhaver i Limfjorden.

Status for Nykøbing Mors
17. september 2015 har foreningen fået den endelige godkendelse fra NaturErhvervsStyrelsen (NES). Foreningen kan nu komme i gang med at arbejde med at få etableret langliner og afmærkningsbøjer . Tilladelsen fra NES omfatter kun produktion af skaldyr. Projektet skal nu søge Kystdirektoratet (KD) om tilladelse til produktion af tang. Da vi allerede har tilladelse til etablering af kultur af skaldyr bør tilladelsen til produktion også af tang være en formsag. Her afventer foreningen godkendelsen.

Status for Lemvig
Foreningen og Lemvig Kommune har indgået aftale med AQUAMIND, en lokal virksomhed, der tidligere har dyrket muslinger til kommercielt brug, om at overtage deres produktionsområde i den nordvestlige del af Lem Vig – en rigtig god placering. Ansøgningen om tilladelse til etablering af fjordhave og produktion af både tang og skaldyr er afsendt d. 7. september 2015 og bekræftet modtaget af Kystdirektoratet (KD) samme dag. KD har sendt ansøgningen i høring d. 21 september. Høringsfristen er d. 19 oktober 2015.

Status for Løgstør
Der er indsendt ansøgning om placeringstilladelse og produktion af både tang og skaldyr til Kystdirektoratet (KD). Ansøgningen er sendt i høring af KD med afslutning af høringsfasen d. 5 august 2015. Der indkom høringssvar og et enkelt skulle afklares med Vesthimmerland Kommune med frist d. 2 september 2015. Vesthimmerland Kommune har efterfølgende talt med KD og fremsendt information om sagen – det forventedes en afgørelse ca. d. 5. oktober 2015. Ansøgningen er også sendt i høring af NaturErhvervsStyrelsen (NES) med afslutning af høringsfasen d. 6. oktober 2015. Hvis alt går godt med høringerne hos KD/NES kan foreningen komme i gang med etablering af fjordhaven og produktion af muslinger og østers umiddelbart efter d. 6. oktober 2015.

Status for Aalborg
Der er indsendt to separate ansøgninger til Kystdirektoratet (KD) om placeringstilladelse på henholdsvis lokaliteten ved Vestre Fjordpark og Lindholm Strandpark til produktion af både tang og skaldyr. Ansøgningerne er sendt i høring af NaturErhvervsStyrelsen (NES) med afslutning af høringsfasen d. 6 oktober. Når høringsprocessen er slut og eventuelle høringssvar er håndteret kan foreningen gå i gang med at etablere fjordhaverne og producere muslinger. Produktion af tang må afvente godkendelsen fra KD. Ansøgningerne er også sendt i høring af KD – høringsperioden slutter d. 19 oktober.

Vil du vide mere?

Så gå ind på hjemmesiden www.fjordhaver.dk

Tilbage til nyheder

 
 OP