Tilbage til nyheder

31.01.2022

Spildevandets andel af den samlede tilførsel af fosfor og kvælstof til Limfjorden er ca. 18 % for fosfor og ca. 4 % for kvælstof.

Det viser et notat fra Limfjordsrådet, som også opgør fosfor – og kvælstoftilførslerne fra 10 deloplande til Limfjorden og hvordan den samlede tilførsel har udviklet sig siden 1990.

Tilbage til nyheder

 
 OP