Tilbage til nyheder

23.10.2017

Brønderslev Kommune og Limfjordsrådet er i gang med at restaurere Skovmøllebæk ved Voergård Slot.

Indsatserne drejer sig om fjernelse af en spærring ved vandindtaget til voldgraven ved Voergård Slot. Skovmøllebæk er opstemmet til sikring af vandspejl i voldgraven ved Voergård Slot og vandløbet er oven for opstemningen inddiget med en 790 m lang kanal. Det inddiget vandløb og opstemningen er sandsynligvis etableret sammen med slottet, og er således ca. 500 år gammel. Entreprenørfirmaet SM fra Roslev og SP-Brøndboring A/S står for gravearbejdet, mens Orbicon har bistået med den tekniske forundersøgelse.

Læs mere om arbejdet på Brønderslev Kommunes hjemmeside om vandløb.

Tilbage til nyheder

 
 OP