Muslinger skal forbedre miljøet i de sårbare fjorde.

Tilbage til nyheder

Nyhedsbillede
20.01.2020

Opdræt af muslinger fjerner samtidig alger og bidrager således til klarere vand.

Dermed kan ålegræs brede sig længere ud i fjordene til gavn for naturen, biodiversitet m.m. Muslinger kan dermed udnyttes i kampen for et bedre vandmiljø og samtidig bringe næringsstoffer tilbage til landbrugsproduktionen.

I overensstemmelse med verdensmålene skal vi sikre en bedre forvaltning af jordens ressourcer samtidig med, at virksomhederne får nye økonomiske muligheder. Det er en stor opgave, vi har foran os, hvor nye forretningsmodeller påkræves i takt med en øget grøn omstilling.

Miljømuslinger og den grønne omstilling
I forhold til at recirkulere næringsstoffer, og sikre god miljøtilstand i Limfjorden og andre af vores sårbare fjorde er der et stort potentiale i opdræt af miljømuslinger som marint virkemiddel. Når muslinger bliver høstet, bringes næringssalte – der oprindeligt er tabt fra land – tilbage til land, og opdræt af muslinger repræsenterer derfor et helt fundamentalt eksempel på cirkulær økonomi. Anvendelsen af muslinger kan f.eks. være økologisk dyrefoder. Det faglige grundlag er på plads, men der er forsat behov for en afklaring / beslutning vedr. en forretningsmodel, som i hvert fald for en periode kan honorere den miljøeffekt, som sådanne muslingeopdræt bidrager med fortæller Limfjordsrådets formand Jens Lauritzen.

Miljømuslinger skal godkendes som virkemiddel
Det er de nationale politikere der skal tage stilling til, hvor meget muslinger skal bruges som virkemiddel. For at sikre at beslutningsgrundlaget for implementering i tredje vandplanperiode kan komme på plads har Limfjordsrådet derfor inviteret en række Folketingspolitikere til et temamøde på Christiansborg den 22. januar om opdræt af miljømuslinger og mere generelt marine virkemidler i relation til cirkulær blå økonomi. Miljøministeren vil indlede og forskere fra DTU-Aqua, Århus Universitet samt Københavns Universitet vil holde oplæg og svare på faglige spørgsmål således, at beslutningsgrundlaget for implementering af miljømuslinger som virkemiddel i tredje vandplanperiode kan komme på plads.

Synergier i miljøindsatsen – Der skal tænkes i helheder
Synergitænkning er grundlæggende for Limfjordsrådets arbejde og vi ser i ovenstående nogle gode perspektiver, herunder muligheden for at skabe flere arbejdspladser til gavn for miljøet slutter Limfjordsrådets formand Jens Lauritzen.

Kontakt
Yderligere oplysninger hos:
Jens Lauritsen, Formand for Limfjordsrådet, Tlf. 98 68 32 70
Torben Bramming Jørgensen, Limfjordsrådets Sekretariat, Tlf. 25 20 21 56
DTU-Aqua, Jens Kjerulf Petersen tlf. 61 22 24 29

Billeder: Dansk Skaldyrscenter DTU-Aqua

 

Tilbage til nyheder

 
 OP