Nyt formandskab til Limfjordsrådet

Tilbage til nyheder

11.03.2022

Henrik Dalgaard (K) fra Vesthimmerland Kommune er valgt til formand for Limfjordsrådet for de næste 4 år, og Anders Bøge (SF) til næstformand.

  Henrik Dalgaard   

               Henrik Dalgaard (formand)                                                                 Anders Bøge (næstformand)

De 18 kommuner rundt om Limfjorden har efter kommunalvalget i november udpeget nye medlemmer til Limfjordsrådet for de næste fire år. Det nye formandskab er klar til at trække i arbejdstøjet.

”Vi glæder os til at stå i spidsen for arbejdet med at skabe en renere og bæredygtig Limfjord”, siger Henrik Dalgaard, der udover at være medlem af byrådet i Vesthimmerland Kommune også sidder i Teknik og Miljøudvalget, samt Sundhedsudvalget.

Kerneopgaverne for Limfjordsrådet er at hjælpe kommunerne med miljøindsatsen i og omkring fjorden. ”Selv om kommunerne i Limfjordsrådet er forskellige, har vi alle en fælles interesse i en Limfjord i balance”, udtaler Anders Bøge, og tilføjer: ” Det nye formandskab dækker geografisk bredt, både medlemskommunerne i Region Nordjylland og Region Midt er repræsenteret”. Anders Bøge er formand for Klimaudvalget i Skive Kommune, foruden at sidde i Teknik- og miljøudvalget samt Økonomiudvalget.

Arbejdsopgaverne for det nye formandskab kredser om at finde de rigtige virkemidler for at nå målet. Limfjordsrådet er involveret i både vådområder og klimaprojekter på land, suppleret med indsatser i fjorden, f.eks. stenrev og marin naturgenopretning. Henrik Dalgaard siger:
”Der er mange veje til målet, og vi skal også finde nye løsninger på fjordens problemer”.

En anden vigtig opgave, som Anders Bøge glæder sig til, er Limfjordsrådets tradition for at øve indflydelse på landspolitikken. Både for at kommentere på lovgivningen og for at fortælle Christiansborg om udfordringerne i Limfjordens opland.
”Vi taler med en vis vægt, når vi henvender os i fællesskab, og så dækker vi jo en sjettedel af Danmarks areal,” slutter Anders Bøge.

Det nye formandskab i Limfjordsrådet afløser Jens Lauritzen og Jens Chr. Golding fra hhv. Vesthimmerland og Jammerbugt Kommuner, der ved årsskiftet takkede af efter 8 år, hvor Limfjordsrådets indsats for miljøet voksede betydeligt.

 

For yderligere oplysninger:

Henrik Dalgaard, tlf: 2091 7776

Anders Bøge, tlf: 4024 7690

Jesper Hansen, Limfjordssekretariatet, tlf: 2063 4850

Tilbage til nyheder

 
 OP