Tilbage til nyheder

Nyhedsbillede
27.10.2015

Limfjordsrådets formandskab ser frem til møde med Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen. d. 4. februar 2016

Vandråd og Vandplanindsatser

I april 2014 fik kommunerne til opgave at udarbejde forslag til indsatsprogrammer for vandløbene (anden generations vandområdeplaner). I den forbindelse skulle de også oprette og være tovholder for oplandsbaserede lokale vandråd, som skulle rådgive om vandløbsindsatserne. Vandrådets arbejde i Limfjordsoplandet resulterede i en udtalelse til kommunernes forslag til vandløbsindsatser i anden generations vandområdeplaner. Heri blev det bl.a. pointeret, at:

  • Alle deltagere i Vandrådet for Limfjorden var enige om at anbefale kommunernes forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger (anden generations vandområdeplaner).
  • Vandrådskonceptet burde bredes ud til også at omfatte andre dele af indsatsplanlægningen.
  • Det var Vandrådets forventning og det blev forudsat, at Staten ville lytte til Vandrådets og kommunernes anbefalinger og at dette dermed blev afspejlet i den endelige implementering af 2. generations vandområdeplaner.

Vi ser frem til mødet den 4. februar 2016 i København, hvor vi også gerne vil uddybe ovenstående og have en dialog om målrettet indsats i forhold til N- og P-reduktion. Dette opleves som afgørende for at kunne leve op til EU’s krav og samtidig fastholde en lodsejeraccept af indsatserne.

Vil du vide mere?

>> læs hele brevet til ministeren her.

Tilbage til nyheder

 
 OP