Tilbage til nyheder

08.02.2016

Du kan nu læse hvad hvor langt de 18 kommuner i Limfjordsrådets er kommet med vandplansarbjedet. Læs mere her.

Limfjordsrådets årsrapport 2015 beskriver kort status for den store opgave, som kommunerne har løst med implementering af vandplanindsatserne
i oplandet til Limfjorden, herunder etablering af kvælstofvådområder, og fosforådale samt fjernelse af spærringer, åbning af rørlægninger og udlægning af gydegrus i vandløbene.

Læs mere her: Limfjordsrådets årsrapport 2015

Tilbage til nyheder

 
 OP