Limfjordsrådets årsberetning for 2020

Tilbage til nyheder

18.03.2021

Endnu et år er gået og vandplanarbejdet har fortsat høj prioritet i Limfjordsrådets medlemskommuner. Arbejdet går planmæssigt fremad, og mange projekter er for lodsejere, myndighed og natur en stor succes.

Limfjordsrådets årsberetning for 2020

Det er tidligere besluttet, at der årligt udarbejdes en sammenhængende overblik over status for vandplanindsatserne i oplandet til Limfjorden.

Årsberetningen udarbejdes med henblik på:

  • Løbende orientering af Limfjordsrådets politikere om arbejdet og de kommunale udfordringer i projekterne.
  • Dokumentation og synlighed vedr. fremdriften i den store indsats kommunerne leverer i forbindelse med implementeringen af vandplanerne. Denne er vigtig i forbindelse med drøftelser om vandplanernes setup og indsatser, herunder:
  • Dialogen med KL.
  • Dialogen med FødevareErhverv / Naturstyrelsen og Limfjordsrådets dialog med de nationale politikere om økonomi, ressourcer, faglige problemstillinger, interessentudfordringer m.m.
  • Dokumentationen af og informationen om især vandløbsindsatserne er endvidere en vigtig del af fortællingen om, hvorfor det er godt at fiske havørreder i Limfjorden.

Oplysninger om status for vandløbsindsatserne er hentet ved teknikergruppen.
Læs hele årsberetning for 2020 her!
 eller gå på opdagelse i kommunernes status for vandløbsindsatserne her. 

Tilbage til nyheder

 
 OP