Limfjordsrådets årsberetning for 2019

Tilbage til nyheder

02.03.2020

Endnu et år er gået og vandplanarbejdet har fortsat høj prioritet i Limfjordsrådets medlemskommuner. Arbejdet går planmæssigt fremad, og mange projekter er for lodsejere, myndighed og natur en stor succes.

Af nøgletal i årsberetningen kan nævnes, at:

Det er tidligere besluttet, at der årligt udarbejdes en sammenhængende overblik over status for vandplanindsatserne i oplandet til Limfjorden. Årsberetningen udarbejdes med henblik på:
  • Løbende orientering af Limfjordsrådets politikere om arbejdet og de kommunale udfordringer i projekterne.
  • Dokumentation og synlighed vedr. fremdriften i den store indsats kommunerne leverer i forbindelse med implementeringen af vandplanerne. Denne er vigtig i forbindelse med drøftelser om vandplanernes setup og indsatser, herunder:
    • Dialogen med KL.
    • Dialogen med FødevareErhverv / Naturstyrelsen og Limfjordsrådets dialog med de nationale politikere om økonomi, ressourcer, faglige problemstillinger, interessentudfordringer m.m.
    • Dokumentationen af og informationen om især vandløbsindsatserne er endvidere en vigtig del af fortællingen om, hvorfor det er godt at fiske havørreder i Limfjorden.
 Oplysninger om status for vandløbsindsatserne er hentet ved teknikergruppen.


Læs hele årsberetning her!
 eller gå på opdagelse i kommunernes status for vandløbsindsatserne her. 

Tilbage til nyheder

 
 OP