Limfjordsrådets årsberetning for 2017

Tilbage til nyheder

15.02.2018

Endnu et år er gået og vandplanarbejdet har fortsat høj prioritet i Limfjordsrådets medlemskommuner. Arbejdet går planmæssigt fremad, og mange projekter er for lodsejere, myndighed og natur en stor succes.

Af nøgletal i årsberetningen kan nævnes, at:

  • 9 vådområdeprojekter er gennemført, 16 vådområdeprojekter er under realisering og 20 vådområdeprojekter har fået tilsagn til forundersøgelse.
  • 1 ådalsprojekt, der skal reducere fosforudledningen til søerne i oplandet er gennemført, 8 projekter er under realisering og 3 projekter er under forundersøgelse.
  • 2 lavbundsprojekter til at fjerne CO2 er ved at blive gennemført og yderligere 11 projekter er ved at blive forundersøgt.
  • 330 km af 658 km vandløb udpeget i anden planperiode er i gang med forundersøgelse, i gang med at blive realiseret eller er realiseret. 248 km vandløb er der ikke lavet forundersøgelse på endnu.
  • 47 af de udpegede 198 spærringer i anden planperiode i vandløb er fjernet og yderligere 52 er i gang med realisering. Kun 13 spærringer er der ikke lavet forundersøgelse på endnu.
  • 3 km rørlagte vandløb ud af 5,5 km vandløb udpeget i anden planperiode er åbnet. Kun 583 m er der ikke lavet forundersøgelse på endnu.
  • Stenrevet blev succesfuldt anlagt i sommeren 2017 og udviklingen følges tæt indtil år 2020.


Læs hele årsberetning her!
 eller gå på opdagelse i kommunernes status for vandløbsindsatserne her. 

Tilbage til nyheder

 
 OP