Limfjordsrådet sender brev til Miljøminister Lea Wermelin

Tilbage til nyheder

05.10.2020

Den nye nationale ordning for udtagning af lavbundsjorde er meget velkommen, men det set-up, der p.t. tegner sig, er for os at se ikke hensigtsmæssigt. Overraskende har Miljø- og Fødevareministeriet valgt at køre flere implementeringsspor, hvor virkemidlerne ikke er ens for aktørerne.

Det burde være en ordning, der hurtigt skulle implementeres, men det ser nu ud som om, at der er et kommunalt spor, der som udgangspunkt får betydeligt vanskeligere vilkår end et Naturstyrelsesspor. Ikke mindst begrænsningen i forhold til virkemidlerne til at kompensere lodsejerne er påfaldende. Lodsejerne vil først og fremmest henvende sig der, hvor de har mulighed for at få flest ønsker opfyldt hurtigst og smidigst. Som det tegner sig lige nu, vil dette være i Naturstyrelsens ordning. Dette kan begrænse og forsinke udrulningen i det kommunale spor. Det er derfor vores håb, at du vil gentænke det set-up, så virkemidler i forhold til lodsejerne er ens i udrulningen af ordningen for udtagning af lavbund.

Læs hele brevet til Miljøminister Lea Wermelin her!

Tilbage til nyheder

 
 OP