Limfjordsrådet lokaliserer spøgelsesnet. Vi skal bruge din hjælp til at finde dem!

Tilbage til nyheder

Nyhedsbillede
19.04.2021

Desværre møder fiskere, dykkere, sejlere m.fl. ofte mistede fiskeredskaber, når de færdes på, i eller ved Limfjorden. Læs mere om hvad vi gør for at afhjælpe problemet.

Via et nyt digitalt værktøj opfordrer Limfjordsrådet nu brugere af fjorden til at indrapportere positionerne, når de finder eller taber redskaber.Dermed bliver det lettere at genfinde og fjerne fiskeredskaber til gavn for fjordens miljø og dyreliv.

Når fiskenet, tejner og andre fiskeredskaber mistes, fortsætter de med at fiske i flere år. Nettene bliver ofte kaldt for spøgelsesnet, og i Limfjorden ender mange hummere, krabber og fisk deres dage her. Det er problematisk i forhold til at skabe eller opretholde bæredygtige bestande af fx den eftertragtede hummer. Men også fugle og havpattedyr bliver fanget i nettene og dør. Spøgelsesnettene bidrager desuden til plastforureningen i fjord-miljøet. Og i takt med, at nettene forvitrer, bliver problemet værre og oprydningsarbejdet vanskeligere.

Problemets omfang Limfjordsrådet og en række organisationer har de senere år belyst problemets omfang ved en række kampagner, og de foreløbige resultater er skræmmende. I sommeren 2020 bjærgede foreningen ”Levende hav” fx op mod 300 spøgelsesnet på 14 dage i en lille del af Nissum Bredning i den vestlige del af Limfjorden.

Det er uvist, hvor mange redskaber der stadig ligger på bunden af fjorden, da redskaberne ikke er synlige på overfladen. Limfjordsrådet skønner, at der er mere end 1.000 spøgelsesnet.
Formand for Limfjordsrådet Jens Lauritzen siger: ”Det nye værktøj er nemt at bruge, og vi håber, mange fiskere, sejlere, dykkere og andre brugere af fjorden vil hjælpe med at indrapportere, når de finder eller mister fiskeredskaber i fjorden. Sådan kan vi få et bedre overblik over problemet og lokalisere hotspots. Det giver os bedre forudsætninger for at få gang i oprydningen.”
Et led i at skabe en renere og mere bæredygtig Limfjord Limfjordsrådet og kommunerne arbejder både på land og i vand for at skabe en renere og mere bæredygtig Limfjord. ”I modsætning til mange af de tiltag, vi ellers arbejder med - fx at reducerede udledningen af næringsstoffer - er indsatsen mod spøgelsesnet meget håndgribelig og visuel. Men i forhold til at skabe og opretholde bæredygtige bestande af fisk og skaldyr, er alle indsatserne vigtige og supplerer hinanden,” forklarer Jens Lauritzen.

Behov for handling nu! Limfjordsrådet har påpeget problemet overfor flere ministre og sidst i april, når formand mødes med den nye minister for fiskeri, vil det igen blive påpeget. Jens Lauritzen oplyser, at der er lydhørhed omkring problemet i Fiskeriministeriet og hos interesseorganisationer inden for fiskeri og miljø. Han udtaler: ”Det er vores håb, at vi ved at konkretisere omfanget af problemet endnu mere, kan få tilført de nødvendige midler til oprydningen.”

Jesper Appel fra virksomheden Appel Adventure og medstifter af foreningen North Nature er også bekendt med problemstillingen med de mange spøgelsesnet i Limfjorden fra talrige dykkerture og hævninger af net.

”Alle er enige om, at vi har et problem, og at der skal gøres noget ved det. Men tiden går, uden der sker noget,” udtaler Jesper Appel og fortsætter: ”Vi glæder os over samarbejdet med Limfjordsrådet og håber og tror, at vi sammen kan sparke døren ind hos de rette organisationer og myndigheder og få en hårdt tiltrængt oprydning.”
Link til det digitale værktøj til indrapportering af fundne eller tabte fiskeredskaber: www.limfjordsraadet.dk/projekter/spoegelsesnet-i-limfjorden

Værktøjet er udviklet som en del af projekt ”NETOP og affald væk fra Limfjordskysten”. Projektet bliver finansieret med midler fra bl.a. Havørred Limfjorden og Interreg projektet Water Co-Governance. For mere information kontakt:

Formand for Limfjordsrådet Jens Lauritzen, tlf. 20 92 32 70
Projektleder i Limfjordsrådets Sekretariat Lars Bach, tlf. 25 20 21 79
Medejer Appel Adventure/Stifter North Nature, Jesper Appel, tlf. 23 46 03 97

Tilbage til nyheder

 
 OP