Tilbage til nyheder

20.10.2017

Viborg Kommune og Limfjordsrådet har netop udlagt to gydebanker i Simested Å, som en del af et større restaurerings projekt.

 

Gydebanker bliver ofte lagt ud i små bække for at forbedre gydeforholdene men også de større vandløb har fra naturens hånd haft gydebanker. Til foråret lægges yderligere to gydebanker ud i Simested Å, da den megen regn i efteråret har gjort det umuligt at lægge disse banker ud nu. Efter mange års undersøgelser ved vi - ikke overraskende - at man får det mest naturlige liv af fisk, smådyr og vandplanter, hvis man genskaber de naturlige forhold i vandløbene. Du kan læse mere om gydebanker og hvordan de laves på DTU Aqua´s hjemmeside fiskepleje.dk 

Sloths Entreprenør & Naturpleje har stået for arbejdet.

Tilbage til nyheder

 
 OP