Forundersøgelser på nye vådområder

Tilbage til nyheder

15.02.2018

Der er i 2017 blevet lagt mange timer i arbejdet med vådområder for både kvælstof- og fosforprojekter. Dette har været, og er en spændende proces, hvor en højnet klimamæssig aktualitet bidrager til projekternes kompleksitet og efterspørgsel.

I 2017 blev der i oplandet til Limfjorden søgt og givet tilsagn til 18 forundersøgelsesprojekter. Dette svarer til godt 2000 ha samlet projektareal og en forventet kvælstoffjernelse på 202 t N/år. Dette er projekter fordelt på 10 kommuner med varierende størrelse og kompleksitet. Samtidigt er vi blevet færdige med forskellige realiseringsprojekter.

Herunder bl.a. Hundsø på Mors:

Billede 1: Realisering af kvælstofprojekt Hundsø (Morsø Kommune) Kig mod syd/sydøst

Billede 2: Inden etablering af Hundsø. Kig mod Nord/nordvest

2017 var ydermere året hvor Skive Kommune og Limfjordsekretariatet fik ansøgt og godkendt realiseringen af det hidtil største kvælstof projekt i regi af sekretariatet med SkiveKarup projektet. Her venter der en spændende og særdeles kompleks proces med at realiserer det 400 ha store areal, hvor der bl.a. planlægges etablering af en knap 200 ha stor sø i nærhed til Skive by.

Tilbage til nyheder

 
 OP