Flere tilbud til lystfiskere i Limfjorden

Tilbage til nyheder

09.12.2016

Limfjordsrådet har modtaget støtte på 500.000 kr. fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje til udvikling af lystfiskerturisme i Limfjorden. Formålet med projektet er at udvikle og promovere eksisterende erhverv relateret til lystfiskerturisme i Limfjorden.

Erfaringer fra ind- og udland viser, at lystfiskerturisme kan skabe mange jobs og generere vækst i turisterhvervene uden for den normale højsæson.

Limfjordslandet byder på rigtig godt og alsidigt fiskeri i hele året. Her er både fjorden og en stjernerække af Danmarks allerbedste havørredåer, de åbne kyster mod øst og vest og søerne. Det store potentiale for lystfiskerturisme udnyttes langt fra, og der findes meget få oplevelsestilbud målrettet lystfiskerturister.

Potentialet forløser ikke sig selv
Selvom Limfjorden har de perfekte rammer til lystfiskeri, påpeger turistbranchen, at der mangler konkrete produkter i form af service- og oplevelsestilbud, før limfjordslandet kan markedsføres som feriedestination for lystfiskere. ”På samme måde, som man på skiferier tilbydes en bred palet af services og oplevelsestilbud som skileje, liftkort, skiskole, guider mm. skal turister ved Limfjorden tilbydes produkter relateret til lystfiskeri”, fortæller projektleder Carsten Rømming Sørensen fra Limfjordsrådets sekretariat.

Nye oplevelser venter
Limfjordsrådet har netop fået bevilliget 500.000 kr. fra Erhvervsministeriet til et projekt, der skal hjælpe de lokale virksomheder med at udvikle serviceres og oplevelsestilbud til lystfiskerturister og samtidig promovere Limfjorden som en lystfiskerdestination. Med udgangspunkt i 6 forsøgsområder ved Limfjorden identificeres, udvikles og formidles lokale virksomheders produkter til lystfiskerturister, og Limfjordens identitet som lystfiskerdestination styrkes. Helt konkret sker det ved at de lokale virksomheder samles i mindre netværk, hvor de spores ind på det nye marked og gennem en række workshops udvikles oplevelsestilbud til lystfiskerturisterne.

Havørred Limfjorden
Kommunerne er i fuld gang med at gennemføre indsatserne i de statslige vandplaner, og de store investeringer i miljøet kan oplagt udnyttes til at skabe vækst i lokalsamfundet. Limfjordsrådet står bag projekt ”Havørred Limfjorden” der netop skal skabe synergi mellem beskyttelsen og benyttelsen af Limfjorden og dens vandløb.

”De senere år har der været en del fokus på lystfiskerturisme i Danmark, og i Limfjordslandet er der en stigende erkendelse af, at ”tematiseret turisme” potentielt kan være en god overlevelsesstrategi for de mindre samfund præget af fraflytning”, fortæller Jens Lauritzen, der er formand for Limfjordsrådet og fortsætter. ”Kommunerne i oplandet til Limfjorden arbejder målrettet på at skabe en ren og bæredygtig Limfjord. Til gavn for naturen og alle dem, der færdes i den"

Limfjordsrådet udgav i foråret guidebogen: ”Lystfiskeri i Limfjorden” som kan købes i grejbutikker, boghandlere, turistkontorer og på nettet.

Tilbage til nyheder

 
 OP