Tilbage til nyheder

Nyhedsbillede
02.10.2017

Aalborg Kommune og Limfjordsrådet er i gang med at sikre faunapassage ved det nedlagte Vidkær Dambrug. Her fjernes en næsten 2 m høj spærring og vandløbet genslynges på en ca. 2,5 km strækning.

Entreprenørfirmaet Jysk Entreprenør & Kloak står for arbejdet, hvor de på de vådeste arealer graver vandløbet med en amfibiegravemaskine. Maskinen har så lille et skopladetryk at der kan køres uden brug af køreplader og uden, at maskinen synker eller  arealerne tager skade.

Arbejdet med at forbedre vandløbet i Vidkær Å har været undervejs i en længere periode. I 2015 lavede Aalborg Kommune et stor arbejde ifm. fjernelsen af den gamle Kobbers mølle. Det igangværende projekt længere nedstrøms ved Vidkær Dambrug binder således de to projekter sammen, så der skabes faunapassage og dermed bedre forhold for fisk, smådyr og planter. Imellem de to projekter er der en ådal, som i fremtiden også kunne understøtte de to projekter og skaber endnu mere synergi i et i forvejen rigtig godt vandløb. Her har en bæver også slået sig ned og skabt en dæmning på 1-2 meter i vandløbet.  

Tilbage til nyheder

 
 OP