Tilbage til nyheder

02.11.2017

Limfjordsrådet har i samarbejde med kommunerne arbejdet hårdt på at komme i mål med vådområdeindsatsen i Limfjordsoplandet.

I perioden 2015 til 2021 er der ansøgt om realisering af vådområder der fjerner 39 ton N/år, opnået tilsagn om forundersøgelse på 78,4 ton N/år og ansøgt om tilsagn på yderligere 134 ton N/år. Vådområdeindsatsen er dermed tæt på, at opnå målet om en samlet kvælstofreduktion i anden planperiode på 361 ton N/år. Klik her for at få overblik over vådområdeindsatsen.

Droneoverflyvning ved Rind Enge
Senest har Limfjordsrådet hjulpet Viborg Kommune med at overflyve kvælstofvådområdet ved Rind Enge. Projektområdet er beliggende ved Hjarbæk Fjord, 2,5 km nordvest for Skals og 1 km sydøst for Nørre Rind. Projektområdet udgør i alt 20,8 ha og består overvejende af permanente græsarealer. Det bærende element i projektet består af en slyngning og bundhævning af Rind Bæk, således vandløbet bliver mere terrænnært og løber igennem projektområdets naturlige lavninger. Beregninger viser, at projektet potentielt kan medføre en samlet kvælstofreduktion på 2.104 kg N/år. Du kan læse mere om projektet på Viborg Kommunes hjemmeside.

Tilbage til nyheder

 
 OP