Miljøministeren annoncere at etableringen af vandråd påbegyndes

Tilbage til nyheder

11.10.2019

"Arbejdet med etablering af vandråd skal nu for alvor sættes i gang", skriver Miljøminister Lea Wermelin

Lov om vandplanlægning understreger værdien af lokal inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner. Kommunerne skal dermed, under eventuel inddragelse af lokale vandråd, udarbejde forslag til
den fysiske vandløbsindsats i bl.a. indsatsprogrammets målsatte vandløb således, at der skabes grundlag for at opnå ”god tilstand”.

Læs hele brevet fra miljøministeren her.

Tilbage til nyheder

 
 OP