Sidste nyt fra Limfjordsrådet

- her kan du holde dig opdateret med hvad der sker i Limfjordsrådet. 

Det nye Limfjordsråd (2022-2025)

09.02.2022

Kommunerne i Limfjordens opland har udpeget deres medlemmer til Limfjordsrådet for perioden 2022-2025. Den 4. marts 2022 afholdes det første møde, og her konstituerer rådet sig med formand og næstformand, der kommer til at udgøre Limfjordsrådets daglige politiske ledelse de næste 4 år.

 

Jagten på spøgelser er gået ind i de danske farvande

01.11.2021

Noget spøger under vandoverfladen denne Halloween. Tabte fiskeredskaber - de såkaldte "spøgelsesnet" - findes i store mængder flere steder i det danske havmiljø. Erfaringer fra Limfjorden bliver nu bredt ud til alle danske farvande - men der er brug for din hjælp!

 

Limfjordsrådets årsberetning for 2020

18.03.2021

Endnu et år er gået og vandplanarbejdet har fortsat høj prioritet i Limfjordsrådets medlemskommuner. Arbejdet går planmæssigt fremad, og mange projekter er for lodsejere, myndighed og natur en stor succes.

 

Limfjorden i balance – Masterplan for Limfjorden

13.01.2021

Webinar for Interessenter - 12. Januar 2021 kl. 10-12. På webinaret blev den overordnede strategi og de 5 fokuspunkter præsenteret for inviterede repræsentanter for en lang række organisationer med interesse i og omkring Limfjorden.

 

Limfjordsrådet sender brev til Miljøminister Lea Wermelin

05.10.2020

Den nye nationale ordning for udtagning af lavbundsjorde er meget velkommen, men det set-up, der p.t. tegner sig, er for os at se ikke hensigtsmæssigt. Overraskende har Miljø- og Fødevareministeriet valgt at køre flere implementeringsspor, hvor virkemidlerne ikke er ens for aktørerne.

 

Limfjordsrådets årsberetning for 2019

02.03.2020

Endnu et år er gået og vandplanarbejdet har fortsat høj prioritet i Limfjordsrådets medlemskommuner. Arbejdet går planmæssigt fremad, og mange projekter er for lodsejere, myndighed og natur en stor succes.

 

Indstilling af medlemmer til Vandråd for Limfjorden

25.10.2019

Kommunalbestyrelsen har nu modtaget den første tilbagemelding med ønske om at oprette et vandråd i hovedopland 1.2 Limfjorden. Dermed er det en realitet, at der oprettes et vandråd i oplandet. Limfjordsrådet vil i lighed med 2014 og 2017 varetage sekretariatsfunktionen.

 

Annoncering af vandråd

11.10.2019

"Arbejdet med etablering af vandråd skal nu for alvor sættes i gang", skriver Miljøminister Lea Wermelin

 

Limfjordsrådets temadag 25.10.2018 – Tak for sidst

09.11.2018

Det blev en spændende dag, hvor vi efterfølgende kunne konkludere, at en fjord i balance er et aktiv, hvor beskyttelse og benyttelse skal gå hånd i hånd. Læs mere om konklusionerne fra dagen og se/gense slide fra oplægsholderne.

 

Limfjorden i balance

23.10.2018

Limfjorden har store naturværdier som er internationalt beskyttet i store områder. Fjordens miljø- og naturtilstand er i dag dårlig, men Limfjorden har et stort potentiale for at opnå en bedre natur hånd i hånd med lokal innovativ og bæredygtig erhvervsudvikling. Læs med om temadagen her!

 

Forundersøgelser på nye vådområder

15.02.2018

Der er i 2017 blevet lagt mange timer i arbejdet med vådområder for både kvælstof- og fosforprojekter. Dette har været, og er en spændende proces, hvor en højnet klimamæssig aktualitet bidrager til projekternes kompleksitet og efterspørgsel.

 

Limfjordsrådets årsberetning for 2017

15.02.2018

Endnu et år er gået og vandplanarbejdet har fortsat høj prioritet i Limfjordsrådets medlemskommuner. Arbejdet går planmæssigt fremad, og mange projekter er for lodsejere, myndighed og natur en stor succes.

 

Naturgenopretning i Løgstør Bredning

12.02.2018

Limfjordsrådet udarbejder sammen med en række eksperter et katalog over mulige restaureringsprojekter i den nordlige del af Løgstør Bredning.

 

Gydebanker i Simested Å

20.10.2017

Viborg Kommune og Limfjordsrådet har netop udlagt to gydebanker i Simested Å, som en del af et større restaurerings projekt.

 

Faunapassage i Vidkær Å

02.10.2017

Aalborg Kommune og Limfjordsrådet er i gang med at sikre faunapassage ved det nedlagte Vidkær Dambrug. Her fjernes en næsten 2 m høj spærring og vandløbet genslynges på en ca. 2,5 km strækning.

 

Manual til nye fjordhaver

29.09.2017

Efter knap 3 års spændende arbejde, skal de 4 fjordhaveforeninger i Limfjorden snart stå på egne ben, da det 3-årige projekt støttet af Nordea afsluttes ved årsskiftet.

 

Sådan bygger man et stenrev

24.04.2017

Ved du hvordan man bygger et stenrev? Hvis ikke, så kan du på 30 sekunder bliver klogere på hvordan et stenrev laves.

 

Referat fra embedsmandsgruppemøde d. 7. april 2017

18.04.2017

Limfjordsrådets embedsmandsgruppe afholdte møde d. 7. april, hvor der blandt andet blev diskuteret vandrådsarbejde i 2017, Minivådområdeindsatsen i anden planperiode, vådområdernes realiseringsfase og meget andet. Læs referatet fra mødet her.

 

Nu kommer der sten i vandet!

10.03.2017

Stenrevsprojektet er nu i gang, og det udføres i tæt samarbejde med Miljø- og fødevareministeriet. Der er afsat ca. 20 mio. kroner til projektet, som løber over fem år og vi er nu i gang med at smide de første sten i vandet lidt nord for Livø.

 

Nyt vandråd for Limfjorden

08.03.2017

Nyt vandråd for Limfjorden skal rådgive kommunerne om vandløb udpeget i vandområdeplanerne. Frist for indstilling af medlemmer er 3. april 2017!

 

Limfjordsrådets årsberetning for 2016

01.03.2017

Limfjordsrådets årsberetning for 2016 viser, at Limfjordskommunerne er aktive og helt i front på miljøområdet. I fælleskab gennemfører kommunerne således en lang række natur- og miljøprojekter spredt over hele Limfjordens opland.

 

Vandløb i Ry Å systemet forbedres

27.02.2017

9 vandløb omkring Jerslev får et miljømæssigt løft i løbet af foråret. Det er Brønderslev Kommune i samarbejde med Limfjordsrådets Sekretariat, der er i gang med at omsætte de statslige vandplaner til virkelighed.

 

Flere tilbud til lystfiskere i Limfjorden

09.12.2016

Limfjordsrådet har modtaget støtte på 500.000 kr. fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje til udvikling af lystfiskerturisme i Limfjorden. Formålet med projektet er at udvikle og promovere eksisterende erhverv relateret til lystfiskerturisme i Limfjorden.

 

Vandløbsrestaurering i Løvel Møllebæk

11.11.2016

Viborg Kommune og Limfjordsrådet gennemfører i øjeblikket vandløbsrestaurering ved et nedlagt dambrug i Løvel Møllebæk. Se dronevideo fra projektet her.

 

Vandløbsrestaurering i Rabis Bæk

01.11.2016

Viborg Kommune og Limfjordsrådet gennemfører i øjeblikket vandløbsrestaurering ved et nedlagt dambrug i Rabis Bæk. Se dronevideo fra projektet her.

 

Ny medarbejder i Limfjordsrådets sekretariat

22.08.2016

Limfjordssekretariat har ansat Rasmus Bonderup Pedersen som ny medarbejder. Rasmus vil tage del i sekretariatets opgaver, dog primært blive beskæftiget med opgaver i relation til vådområde- og lavbundsprojekter.

 

Møde med Esben Lunde Larsen

11.07.2016

Formandsskabet i Limfjordsrådet var d. 21. juni 2016 til møde med miljøminister Esben Lunde Larsen om vandplaner og landbrugspakken. Læs referatet her.

 

Temadag om vådområder

17.06.2016

Temadagen om vådområder d. 10.06.2016, var en introduktion til vådområdeindsatsen i Limfjordsoplandet. Læse mere her!

 

Limfjordsrådets årsrapport

08.02.2016

Du kan nu læse hvad hvor langt de 18 kommuner i Limfjordsrådets er kommet med vandplansarbjedet. Læs mere her.

 

Julehilsen fra Limfjordsrådet

18.12.2015

Julen nærmer sig og endnu et spændende år er ved at rinde ud. Vi vil gerne benytte lejligheden til at ønske dig og din familie en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for den store indsats i 2015.

 

Ministermøde

27.10.2015

Limfjordsrådets formandskab ser frem til møde med Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen. d. 4. februar 2016

 

Nyt design af hjemmesiden

27.10.2015

Det er ikke kun udseendet der er anderledes på www.limfjordsraadet.dk - brugervenligheden er også blevet meget bedre!

 

Fjordhaver i Limfjorden

27.08.2015

Der er stigende interesse for at dyrke og tilberede lokale, sunde og bæredygtige råvarer, og den tendens vil fire Limfjordskommuner gerne søsætte.

 
 
 OP